Μερικές απο τις Υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφέιο μας είναι οι εξής:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ