Ονομα ΈργουΤοποθεσίαΧρονολόγιαΤύποςΚατάστασηΕπιφάνεια
κατοικία με αίθριοΗράκλειο Κρήτης2021ΚατοικίαΣε εξέλιξη145 τ.μ.

Η σχεδιαστική προσέγγιση της συγκεκριμένης κατοικίας είναι εμφανώς επηρεασμένη από το χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο των Κουμπέδων – δείγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής, η αρχική χρήση του οποίου ήταν χάνι- ως προς τα μορφολογικά του στοιχεία, ενώ ένα από τα ζητούμενα που θέτονται είναι σχετικά με τη συνύπαρξη των δύο κτισμάτων ως τμήματα ενός κοινού συνόλου. Η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης διαμορφώθηκε σε τρία επίπεδα ανάγνωσης σε σχέση με το δίπολο “εσωστρέφεια – εξωστρέφεια” της κατοικίας ως προς το περιβάλλον της. Η επεξεργασία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης έγινε σε δύο στάθμες που οργανώνονται γύρω από ένα κεντρικό αίθριο που ενοποιεί τους χώρους. Στο ισόγειο διαρθρώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι γύρω από το αίθριο με άμεση οπτική επαφή στον εξωτερικό χώρο από όλες τις πλευρές. Στο βορρά τοποθετείται η σκάλα που οδηγεί στους ιδιωτικούς χώρους των υπνοδωματίων.

Το κτήριο των κουμπέδων αποτελεί κτήριο αναφοράς – τοπόσημο για την περιοχή. Η αρχιτεκτονική πρόταση επιδιώκει την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με το μνημείο,  συμβάλοντας στην ανάδειξη του και αναβαθμίζοντας την εικόνα της περιοχής. Η κατοικία εντάσσεται στο περιβάλλον ως μία ήπια παρέμβαση που στόχο έχει να αναδείξει και όχι να ανταγωνιστεί. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο από την υψομετρική διαφορά του κτηρίου της κατοικίας συγκριτικά με το μνημείο όσο και με την πορεία του χρήστη και επισκέπτη της κατοικίας η οποία λειτουργεί ως μία εξωτερική διαδρομή παρατήρησης του περιβάλλοντος και ανόδου προς το μνημείο. Η περιοχή μελέτης  – ο τόπος  –  μετα-τοπίζεται και διευρύνεται εντάσσοντας τα δύο κτήρια σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό τοπίο πέρα από το κτισμένο περιβάλλον.