Το  Κ_ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ιδρύθηκε από τους Νίκο και Αντιγόνη Καμπιτάκη και δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής, από το Σεπτέμβριο του 2016, με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης.  Έχοντας τη δυνατότητα εκπόνησης όλων των μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική μελέτη) που απαιτούνται για την διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών, δίνεται έμφαση τόσο στο σχεδιασμό βάσει του προϋπολογισμού του έργου όσο και στην κατασκευαστική λεπτομέρεια. Οι ποιότητες του χώρου και οι λιτές, καθαρές γραμμές προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες είναι ζητούμενο σε κάθε σύνθεση.